Trivselsapp

Observerings og registrerings støtte værktøj til nybagte forældre.

JordmorApp_ShowCase_iPhone.jpg

Udbuds konkurrence

TrivselsApp oplægget blev udviklet som led i et udbud for hospitals enhed Vest i Region Midt. Formålet med appen var, at give nybagte forældre et støtteværktøj til at observere og registrere deres nye barns generelle velbefindende de første måneder efter fødslen.

 

Tryghed

Appen skal dermed understøtte både forældrenes sikkerhed og observationsevne, og sikre at kontakt med sundhedssystemet er relevant og baseret på de korrekte informationer.

Eksempel på funktionel prototype

Billederne her illustrerer et eksempel på et koncept oplæg som er understøttet af en funktionel (klikbar) prototype, og som er udviklet i samarbejde med både professionelle behandlere og brugere.

For mere information om processen og leveringen.

Skriv til: jannie@headfitted.dk