Skal du i gang med et nyt IT-projekt, som skal konceptualiseres og estimeres?

Har du brug for sparring i forhold til dine ideer om en ny IT-løsning?

Eller har du et IT-produkt, som kun mangler at blive produceret? 

- så er vi klar til at hjælpe dig videre!


IT-rådgivning og starthjælp

Vi tilbyder 100 % uvildig rådgivning, hvor vi sammen analyserer din virksomheds anvendelse af IT-værktøjer: Hvor kan der være penge at spare? Findes der systemer, som kan afhjælpe jeres udfordringer, fx i kommunikation, udvikling, projektledelse eller services? – og hvordan kommer værktøjerne til at virke allerbedst for netop din virksomhed og dine medarbejdere? 


Digital konceptudvikling og prototyping

I et IT konceptudviklingsforløb, arbejder vi med din forretning som helhed. Vi har fokus på hvordan din forretnings arbejdsgange, service og strategi, kan optimeres ved hjælp af et IT-system, der er skræddersyet til jeres behov. Vi spørger ikke om dine IT-løsninger er bygget rigtigt – vi spørger om det er de rigtige løsninger du har.


Specifikation af udbudsmateriale til udviklingsprojekt

Står du med et større udviklingsprojekt, som du skal have specificeret til udbud? Vi kan med en række konkrete processer og værktøjer, styrke konceptudviklingen og designet bag projektet. Alle leveringer er konkrete og håndgribelige, og vil danne grundlag for en praktisk anvendelighed og meget veldefineret kravspecifikation.

Med den viden der opbygges inden for projektet, vil vi ligeledes kunne give dig uvildig teknisk, UI og UX rådgivning overfor den leverandør du vælger, og vi kan stå for test og QA af den færdige løsning.

En funktionel beskrivelse og konceptafklaring danner et sikkert grundlag, for at I kan vurdere, de forskellige bud I får ind, og det giver tilbudsgiverne et præcist grundlag for deres arbejde med udbuddet, så de forstår jeres forventninger. 


UIC-processen

Vores digitale produkter udvikles gennem en iterativ proces som vi kalder UIC. Den er i familie med Google´s Design Sprints, og IDEO´s Design thinking metoder, og har tre overordnede faser, hvor produktets form og funktioner bliver undersøgt, udformet og afprøvet.
Processen har fokus på løbende at udvikle håndgribelige og visuelle prototyper, som danner grundlag for den tætte kommunikation mellem os og jer, så vi sammen sikrer et brugervenligt system, der bedst muligt matcher jeres behov. 

En standard UIC cyklus tager typisk én til tre uger, fra start til slut, og processen er altid skræddersyet til jeres og projektets specifikke krav. 

Understand: I forståelsesfasen indsamles relevant data omkring produktområdet. Det kan være information omkring brugere og brugskonteskt, konkurrende systemsløsninger, designs eller andet.

Ideate: I idégenereringsfasen bearbejdes og struktureres den indsamlede data, hvor der sorteres, udvælges og frembringes nye idéer og koncepter.

Construct: I konstruktionsfasen anvendes idéerne som grundlag for udvikling af en model/repræsentation af produktet. Modellens format, funktion og detaljeringsgrad vil ændre sig over tid i forhold til projektets udvikling, og kan være alt fra et storyboard eller et user journey map til en prototype.  

Når produktet er udviklet, kan vi enten implementere det, eller hjælpe dig med at overrække konceptbeskrivelse og prototype designs til anden aktør, som du ønsker skal producere løsningen.