Skal du i gang med et nyt IT-projekt, som skal konceptualiseres og estimeres?

Har du brug for sparring i forhold til dine ideer om en ny IT-løsning?

Eller har du et IT-produkt, som kun mangler at blive produceret? 

- så er vi klar til at hjælpe dig videre!


Hos Headfitted står vi til din rådighed, uanset hvilket IT-projekt du har i ærmet.
Vores digitale produkter udvikles gennem en iterativ proces som vi kalder UIC. Den er i familie med Google´s Design Sprints, og IDEO´s Design thinking metoder, og har tre overordnede faser, hvor produktets form og funktioner bliver undersøgt, udformet og afprøvet.
Processen har fokus på løbende at udvikle håndgribelige og visuelle prototyper, som danner grundlag for den tætte kommunikation mellem os og jer, så vi sammen sikrer et brugervenligt system, der bedst muligt matcher jeres behov. 

En standard UIC cyklus tager typisk én til tre uger, fra start til slut, og processen er altid skræddersyet til jeres og projektets specifikke krav. 

Understand: I forståelsesfasen indsamles relevant data omkring produktområdet. Det kan være information omkring brugere og brugskonteskt, konkurrende systemsløsninger, designs eller andet.

Ideate: I idégenereringsfasen bearbejdes og struktureres den indsamlede data, hvor der sorteres, udvælges og frembringes nye idéer og koncepter.

Construct: I konstruktionsfasen anvendes idéerne som grundlag for udvikling af en model/repræsentation af produktet. Modellens format, funktion og detaljeringsgrad vil ændre sig over tid i forhold til projektets udvikling, og kan være alt fra et storyboard eller et user journey map til en prototype.  

Når produktet er udviklet, kan vi enten implementere det, eller hjælpe dig med at overrække konceptbeskrivelse og prototype designs til anden aktør, som du ønsker skal producere løsningen. 


Production Lead: Mikkel Thormod (CTO)

Kontakt Mikkel hvis du vil vide mere om:

  • SCRUM og iterativ udvikling
  • Outsourcing og team lead process
  • Opgave beskrivelse, styring og specifikationer
  • UI udvikling og design

Conceptualisation Lead: Jannie Friis Kristensen (CEO)

user-journey_03.png

Kontakt Jannie hvis du vil vide mere om:

  • Discovery workshops 
  • UIC processen (Understand-Innovate-Construct)
  • Pre-projekter (planlægning, proces og leveringer)
  • Mock-ups & prototyping
  • Brugercentreret design, HCI & User eXperience design (UX)

Læs mere om vores UIC design sprint metode her (download PDF).