Skærmbillede 2018-11-22 kl. 09.03.27.png

Om os


SCROLL DOWN

Om os


Headfitted er et udviklingshus, hvor vi leverer bæredygtig IT-rådgivning og innovative IT-løsninger. Vi er specialister i brugerorienteret software, og har stor erfaring inden for udvikling af IT-løsninger samt programmering, konceptudvikling, brugeroplevelsesdesign (UX) og brugergrænsefladedesign (UI). 

Vores tværfaglige team står klar til at give dig og din organisation bæredygtig IT-rådgivning, uanset hvor I er i jeres digitaliseringsproces. Ved at tage udgangspunkt i jeres forretningsområde og organisation, har vi fokus på hvordan IT-systemer og værktøjer kan gøre jeres organisation mere effektiv, og hvilke muligheder I har for ændring af services og arbejdsgange. I kan læse mere om vores ydelser her.

Headfitted blev grundlagt i 2007, med kontor i Hadsten. Vores mission er at skabe bæredygtige forandringer gennem innovative software løsninger. Derfor engagerer vi os i projekter, og udvikler egne softwareprodukter, som har et socialt perspektiv – og som er med til at forbedre brugernes hverdag og livskvalitet. Hvad enten det er i arbejdsøjemed eller i den private sfære.

Skærmbillede 2018-11-22 kl. 09.03.27.png

Kerneværdier


Kerneværdier


Headfitteds kerneværdier

03.png
catching-the-fish_catching-the-fish.png

Vi tager ansvar; ...for at skabe holdbare løsninger, der virker i nutiden, og i fremtiden. Vi har en tæt relation til vores kunder, og stoler på, at vores erfaringer og kompetencer er med til forbedre deres forretning og produkter. Samtidig er vi opmærksomme på vores medarbejders trivsel, og vi bestræber os på at skabe et sjovt og meningsfuldt arbejdsmiljø, hvor der er plads til grin og stærk faglig udvikling.

Vi arbejder kreativt ....for ved at engagere os i innovative ideer og kreative processer, finder vi frem til løsninger, der gør en forskel. Den reelle værdi af innovation ligger i at definere kerneværdierne for hvert projekt, for derefter at møde kundernes behov, så deres forretning opnår dens fulde potentiale.     

Vi løser udfordringer genenm design og dialog; ....fordi vi tror på, at de fleste problemer kan løses, og at de mennesker som står overfor problemerne, er dem der har svaret til løsningen.

Vi bidrager til social ansvarlighed; ....gennem vores handlinger. Vi mener at alle enkeltpersoner og organisationer har pligt til at tage ansvar for sit nærmiljø. Derfor involverer vi os i uddannelse af studerende, og aktivering af mennesker, der af forskellige grunde er blevet udelukket fra arbejdsmarkedet. Desuden engagerer vi os i projekter, der har et socialt aspekt.    

UIC Proces


UIC Proces


Vi udvikler software der er hands-on og hearts-in. Software der altid er tilpasset kundernes ønsker, og produktets brugeres behov. Således fungerer vores IT-løsninger altid optimalt til vores kunder. Dette sikres igennem SCRUM, som er den grundlæggende metode vi udvikler software ud fra.

 

Hvad er SCRUM i Headfitted?

SCRUM er en iterativ udviklings- og projektledelsesmodel, som er med til at sikre god kommunikation og tæt samarbejde imellem kunde, udviklere og slutbrugere helt fra start til slut i et IT-projekt.

I SCRUM-processen opdeles udviklingen af et produkt i enkle og let overskuelige udviklingsfaser på to til fire uger. Disse “sprints” sikrer løbende leverancer af fungerende, konkrete modeller, der fungerer som formidlingsredskaber, og danner grundlag for de løbende prioriteringer og beslutninger. Modellerne bidrager til et frugtbart udviklingsmiljø, hvor IT-produktets funktionalitet og interaktion testes gradvist i overensstemmelse med viden, behov og ønsker fra alle interessenter.

Vi anvender hermed en tilgang til design og udvikling, som vi kalder brugsdrevet. Her refereres til den proces hvor alle interessenters perspektiver (slutbruger, opgavestiller, perifere brugere etc.) involveres løbende, og hvor der løbende perspektiveres ud fra den samlede brugskontekst. ”Brugervenligheds test" er således en integreret del af selve produktudviklingen. 

Skærmbillede 2018-10-09 kl. 10.44.37.png

Iterativ udvikling med 3 faser 

I Headfitted konceptudvikles vores IT-produkter gennem en iterativ proces, som er tæt knyttet til SCRUM metodikken. Her arbejder vi også med mange mindre iterationer, for at sikre optimal overensstemmelse imellem det der udvikles, brugernes/kundens behov og de tekniske systemers struktur og formåen.

Hver idé-sprint indeholder 3 faser; forståelse (understanding), idéudvikling (ideation) og konceptskabelse (conceptualisation).

1.    I den første fase indsamles relevant data omkring produktområdet, det kan være information om brugere og brugskontekst, konkurrerende systemløsninger, teknologi, design eller andet.

2.    I fase 2 bearbejdes og struktureres den indsamlede data, der sorteres, udvælges og frembringes nye idéer og koncepter.

3.    I fase 3 anvendes det fremkomne som grundlag for udvikling af en model/repræsentation af systemet. Modellens format, funktion og detaljeringsgrad vil ændre sig over tid i forhold til projektets udvikling, og kan være alt fra et storyboard eller et user journey map, over en mock-up til en prototype, for at ende med en gradvist implementeret og fuld funktionel løsning 

Det samlede resultat af SCRUM-processen er en færdig løsning, som bygger bro imellem de nye og innovative idéer og den etablerede arbejdspraksis. Den iterative proces med fokus på løbende at udvikle håndgribelige og visuelle afleveringer, understøtter en tæt kommunikation imellem leverandør, kunde og bruger. Processen sikrer, at vi ender op med et meget brugervenligt system, som er gearet til praksis, og på bedst mulig vis matcher kundens behov.

Privatlivspolitik


Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Headfitted ApS

 

I vores Privatlivspolitik for Headfitted ApS finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

1. Generelt

1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos Headfitted ApS, eller når du besøger vores website www.headfitted.dk.

2. Dataansvarlig

2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Headfitted ApS
Egevej 3, 2. sal
8370 Hadsten, Danmark
CVR nr. 38 39 69 27


2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

2.3. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Headfitted ApS, kan du rette henvendelse på GDPR@headfitted,dk eller telefon +45 70 20 50 33.

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til os. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.


3. Website og cookies

3.1. Når du besøger websitet www.headfitted.dk, benytter vi cookies, som beskrevet i vores IT leverandør Squarespace løsning. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

3.2 Som nævnt i pkt. 3.1. benytter vi cookies for at give os indsigt i, hvordan de besøgende benytter vores website. Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende. Du kan læse mere om Squarespace brug af cookies her.

3.3. Du kan fravælge brug af cookies i din browser (Det anbefales ikke).

4. Indsamling af personlige oplysninger

4.1. Er du kunde eller kontakter du os fra websitet, headfitted.dk, indsamler vi følgende opgivne personoplysninger om dig, herunder: navn og email-adresse. Er kontakten i forbindelse med løsning af en opgave, rådgivning eller et konkret projekt, registrerer vi ligeledes informationer om din stilling, samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr. m.v.

4.2. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

4.3. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.


5. Behandling af personlige oplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man bliver oprettet som kunde. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

5.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

5.3. Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

5.4. Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

  • Fremsende ordrebekræftelse og kontrakter

  • Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger

  • Udføre dine ordrer og levere vores services og ydelser

  • Håndtere administration af kundeforholdet til dig

  • Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via e-mail.

6. Deling af dine personoplysninger

6.1. Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, SMS-gateway mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

6.1.2. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

7. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

7.1 Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS.

7.2 Vores indiske datterselskab Headfitted Solutions vil i særlige tilfælde være involveret i levering af leverancer og ydelser til udvalgte kunder. Adgang til personfølsomme data vil i disse tilfælde kun gives efter din accept, og Headfitted Solutions vil som underleverandør være underlagt en godkendt databehandleraftale.

8. Beskyttelse af personoplysninger

8.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

8.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes.

8.3. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

8.4. I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

9. Betingelser ved tilmeldelse af Headfitteds nyhedsbrev

9.1. Ved tilmelding af Headfitteds nyhedsbrev, oplyser du os din e-mailadresse. Vi bruger denne oplysning til at sende dig nyhedsbrevet, der indeholder viden og nyheder om softwareudvikling, og vores egne produkter. Vi videregiver ikke din personoplysninger, og du kan naturligvis altid framelde dig nyhedsbrevet eller opdatere dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbrevet, via de links, du finder nederst i nyhedsbrevet.

9.2. Vi bruger MailChimp som databehandler til udsendelse af vores nyhedsbreve og vi overfører dermed dine oplysninger til MailChimp i USA. MailChimp er medlem af Privacy Shield ordningen, og det betyder, at de som minimum lever op til samme krav som i GDPR. Dine data opbevares hos MailChimp, indtil du framelder dig nyhedsbrevet, hvorefter vi siker, at dine personoplysninger slettes permanent.

10. Sidst opdateret

10.1. Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 10-09-2018.