Skærmbillede 2019-03-29 kl. 10.05.58.png
daysi_familiekalender_forglemmelser.png
Build2MovebRGUND.png
Movejam.png
Btr background lego ye.png
Screen Shot 2017-02-01 at 14.22.10.png
AktivApprunning.png
BetterOffbckgrund.png
soccer-1859046_1920.jpg
lIVSAPPTIT BGRUND.png
Trivselsapp.png
Skærmbillede 2019-03-29 kl. 10.05.58.png

Den Visuelle Tilstandsrapport (VTR)


SCROLL DOWN

Den Visuelle Tilstandsrapport (VTR)


 Digital Tilstandsrapport, der giver hurtigt overblik

Den Visuelle Tilstandsrapport (VTR) er et digitalt værktøj, som giver brugerne et unikt visuelt overblik over deres nye boligs generelle tilstand. Alle skader og bemærkninger er illustreret med billeder og korte forklaringer, hvilket gør det nemmere og hurtigere at få overblik, og forstå omfanget og konsekvensen af de skader, der findes i tilstandsrapporten.

1.png

Mål: At skabe overblik for boligkøberen og at understøtte rådgivernes arbejdsproces

Den traditionelle tilstandsrapport er det juridiske gældende dokument, som giver indsigt i en boligs tilstand, og som det er lovpligtigt at udarbejde i forbindelse med enhver hushandel i Danmark. Men det kan være tidskrævende for lægmand, at sætte sig ind i den lange papirapport, og det kan være svært at danne sig det nødvendige overblik. Derfor ønskede energi- og bygningsrådgivningsvirksomheden EBAS, at få skabt en visuel tilstandsrapport, der gjorde det nemmere at forstå skadernes indhold og placering. Den visuelle tilstandsrapport er bygget op omkring detaljerede fotos af de enkelte skader, hvorved alle skader vises præcist og enkelt. Samtidig var det vigtigt for EBAS, at arbejdsprocessen for rådgiverne blev understøttet, så det ikke ville kræve for meget ekstra tid, at dokumentere skaderne visuelt.

I udviklingsprocessen har vi derfor haft fokus på levere et produkt, som synliggør skader og bemærkninger tydeligt i rapporten til kunden, og samtidig på at udvikle et effektivt og praktisk arbejdsredskab til rådgiverne, som gør arbejdsprocessen med at dokumentere skaderne med billeder enkel, hurtig og præcis.


Den Visuelle Tilstandsrapport vandt bronze i kategorien “Bedste Kundeoplevelse” til Danish Digital Award.

Skærmbillede 2019-05-10 kl. 08.42.56.png
 

Status

Løsningen har været i drift hos EBAS siden 2017, og VTR har været på markedet siden 2018.

I 2019 blev Den Visuelle Tilstandsrapport nomineret til Danish Digital Awards i kategorien customer-experience. Det kan du læse mere om her

Mere information

Den Visuelle Tilstandsrapport er udviklet for EBAS i tæt samarbejde med deres rådgivere, kunder og slutbrugere for at skabe et produkt, der tilgodeser alle involverede parter på både kundesiden og forretningssiden.

For mere information om projektet, kontakt venligst Mikkel Thormod på mikkel@headfitted.dk

Skærmbillede 2019-03-29 kl. 11.24.40.png
daysi_familiekalender_forglemmelser.png

Daysi


Daysi


 

KALENDER APP FOR HELE FAMILIEN

Daysi er en kalender app, som samler hele familiens aktiviteter i én online-kalender. 

case_illu_daysi.png

Mål

Daysi er tiltænkt den travle børnefamilie, som har behov for at have et samlet overblik over familiens aktiviteter. I udviklingsfasen havde vi derfor fokus på, at flere profiler skulle have adgang til samme kalender, og at det er muligt at uddelegere opgaver til specifikke familiemedlemmer. Derfor kan appen også rumme familiens daglige pligter, hvor både forældre og børn har overblik over, hvem der gør hvad og hvornår. 

 
deleFamilieKalender.gif

Mere info

For mere information om projektet: jannie@headfitted.dk

Læs mere om Daysi her

Build2MovebRGUND.png

Build2Move


Build2Move


 

TRÆNINGSAPP FOR MINDRE BØRN MED Cerebral parese

Build2Move er en træningsapp, som er udviklet for børn mellem 2-5 år, hvor de bruger hele kroppen til koordinerende bevægelser i et rumligt miljø.

B2M_ShowCase_iPhone.png

Build2Move-appen blev udviklet til Helene Elsaas Centeret i København, og er en træningsapp specielt designet til børn i alderen 2-5 år, for at motivere dem til at bevæge sig fysisk, samtidig med, at de løser kognitive opgaver. Opgaverne er designet til at understøtte kognitive færdigheder, udvikling af rumlig intelligens og fokuseret fysisk træning rettet mod helkropsbalance.

 
devices_Menu-w-settings.png

mål: støtte til børn

App’en sigter specifikt på at støtte træning af børn med cerebral parese (spastisk lammelse), med det formål at træne deres intelligens så tidligt som muligt.
Headfitted har været involveret i UI og UX design udvikling, samt programmering og test af den første prototype. 

IMG_1314.PNG

Projekt status

App'en er blevet testet hos enkelte institutioner og vi venter på feedback til videreudvikling.

Link til Helene Elsass Instituttet: klik her

Mere info: jannie@headfitted.dk

Movejam.png

MoveJam


MoveJam


 

træningsapp for studerende

MoveJam er en gratis træningskoordinerende app, og er primært designet til studerende, for de kan koordinerer sociale træningsaktiviteter i byen. MoveJam er udviklet af en gruppe studerende på Syddansk Universitet, med støtte fra Odense Kommune. 

case_illu_move_jam.png

mål

Målet med appen er, at gøre det nemmere at finde andre personer, som har lyst til at deltage i gratis fysiske træningsaktiviteter i byrummet.

 
Mobil_hand_MoveJam.png

Resultat: STUDERENDE i fokus

App’en har fokus på nye studerende, der ikke har et stærkt socialt netværk, når de flytter til en ny by. App’en gør det derfor muligt at oprette og dele information om gratis sports- og træningsarrangementer, og for at andre kan deltage i disse. Alt du skal gøre er at downloade appen og oprette en bruger.

Story_2_02.png

Mere info

MoveJam kan downloades i Google og App Store, og har for øjeblikket opført aktiviteter i  de 5 største byer i Danmark. 

For mere information om projektet, se MoveJams Facebookside her

Eller skriv til jannie@headfitted.dk

Story_01-comic_b.png
Btr background lego ye.png

MINDSTORMS EV3


MINDSTORMS EV3


 

Lego Mindstorms EV3 uddannelse

I sommeren 2013 var vi med til at videreudvikle en ny version af LEGO Mindstorms til uddannelsessektoren. Denne version har flere tutorials og opgaver, som guider og hjælper læreren, med at skabe spændende kurser inden for forskellige uddannelsesprogrammer.

Screen Shot 2017-06-19 at 10.46.03.png

Proces: at skabe klarhed og sammenhæng

Vi gennemførte en række designtests og brugerundersøgelser, for at skabe en brugeroplevelse, der både stimulerer læringen og øger tilgængeligheden - og som giver den bedste og mest informative ”lobby” til den egentlige EV3 programmeringsdel. Lobbyen var beregnet til at være en enkel og let tilgængelig indholdsportal til de individuelle uddannelsesprogrammer, som LEGO udviklede. Vores opgave var at designe, teste, bygge og evaluere lobbyen, og strukturere den samlede brugeroplevelse. Derudover er vi stadig involveret i implementeringsprocessen af alle aktivitetspakker vedrørende EV3 Education.

 
Lego_top_images.png

Resultat: UX, UI, og Implementation

I tæt samarbejde med LEGO og andre underleverandører, leverede vi et sammenhængende og smart designet produkt, som har modtaget positive anmeldelser og allerede opnået stor succes på markedet.

Med stor stolthed har vi siden været involveret i LEGO Education koncepter, hvor vi udvikler idéer til nye digitale produkter.


Mere info

Få mere information om projektet: jannie@headfitted.dk

Lær mere om LEGO Mindstorms Education her

Anmeldelse af programmet findes her

 

Screen Shot 2017-02-01 at 14.22.10.png

Delogue


Delogue


SYSTEMATISERING AF KOMPLICERET LOGISTIK

Delogue har skabt en online platform, som vil gavne og lette den daglige kommunikation mellem designere og leverandører i modebranchen. Systemet skal være velegnet til virksomheder, hvor regneark og e-mails ikke længere er tilstrækkelige, til at styre den komplicerede logistik af mærker, stilarter og genstande.

Screen Shot 2017-02-01 at 14.22.21.png

Proces: TÆT SAMARBEJDE OG GOD KOMMUNIKATION

Udviklingsprocessen er baseret på softwareudviklingsmodellen Scrum, der sikrer et højt niveau af nøjagtighed og stabilitet i projektudviklingen. Designere, købere og leverandører har været involveret i udviklingsprocessen, for at opretholde den højest mulige sammenhæng mellem brugernes kommunikationskrav og den endelige IT-løsning. 

Delogue-concept_a01.png

Resultat: kreativ og gnidningsfrit forløb

Delouge er bygget op omkring den løbende korrespondance mellem designere og leverandører. Systemet sikrer, at al information er direkte forbundet til det relevante produkt. Løsningen kan køres hvor som helst med en browser og internet. Brugeroplevelsen ligner et konventionelt installeret program, men har samtidig alle fordelene ved en webapplikation: Skalérbarhed, redundans og sikkerhed.

Delogue-concept_a02b.png


Platformen er også fleksibel i den forstand, at designeren arbejder med avancerede værktøjer, men det giver leverandøren en enklere grænseflade, som er lettere at forstå. Delogue forbedrer således kreativitet, kvalitet og gevinst for alle de forskellige brugergrupper.

Mere info

Om projektet: mikkel@headfitted.dk

Om Delogue, Rikke Biehl: sales@delogue.com
Website:  http://delogue.com

AktivApprunning.png

AktivApp


AktivApp


 

Telemedicinsk træningsapp for Region Midt

AktivApp_phone.png

Mål: Forbedret livskvalitet

Psykiatriske patienter er sædvanligvis ikke førsteprioritet, når det gælder sundhedsinvesteringer – på trods af, at de fleste kender nogen som lider af stress, depression, angst eller skizofreni. Derfor er vi meget stolte af, at vi i samarbejde med Institut for Fysioterapi i Region Midtjylland har udviklet en træningsapp til iPhone og Android, som kan forbedre livskvaliteten for psykiatriske patienter. 

 
Oneplus3mock.png

Proces: Fleksibel træning

Fysisk inaktivitet er et stort problem blandt psykiatriske patienter, hvis gennemsnitlige levetid er under det nationale gennemsnit. Ved hjælp af vores træningsprogram vil fysioterapeuter og psykiatere være i stand til at understøtte patienterne i at opretholde og øge mængden af fysisk aktivitet – selv i perioder, hvor patienterne har svært ved at forlade deres hjem. Som led i et pilotprojekt, har appen været testet på unge og voksne patienter på Universitetshospitalet Risskov, i sommeren 2013. 

AktivApp_Phone.png

Resultat: delt ansvar - og økonomisk værdi

Det er vores erfaring fra projektet, at patienterne via teletræning med smartphones, kan opnå en ny følelse af ansvar og medfølgende mere tillid til deres egne evner og potentiale. Træningsapplikationen kan på længere sigt bidrage til generelle sundhedsøkonomiske fordele, ved at påvirke udviklingen af følgesygdomme og social deroute.

Mere info

Mikkel Thormod: mikkel@headfitted.dk

BetterOffbckgrund.png

BetterOff


BetterOff


 

APP TIL REDUKTION AF MEDICIN

BetterOff er en app, designet til at understøtte gradvis nedtrapning af antidepressiv medicin. Det gør den ved at understøtte personligt overblik over processen, samt indsigt i symptomudvikling og trivsel.

Screens_on_phone.png

funktion: registrering af medicisk reduktionsproces

I appen kan brugeren definere personlige mål for nedtrapnings processen. Målet er oftest at reducere eller fuldstændigt fjerne medicin forbruget og minimere bivirkninger. App'en støtter daglig registrering af symptomer og hændelser, samt ændringer i dosering og medicin, og støtter brugeren i at holde overblik over reduktionernes virkninger.

 
 
 

Resultat: mere overblik

Ved at registrere oplysninger i appen hver dag, får brugerne et præcist overblik over forbindelsen mellem symptomudvikling og regulering af medicin samt andre begivenheder, der kan have effekt på deres velbefindende.

PrOJEKT STATUS

Headfitted har fungeret som sparringspartner på brugerinddragelse og idé- og konceptudvikling, og har udført UI / UX design samt programmering af appen. Appen er i øjeblikket i test.

Link til BetterOff: klik her

Mere info: jannie@headfitted.dk

soccer-1859046_1920.jpg

Idan


Idan


Pre-projekt for udbudsmateriale

Design og support til udvikling af offentligt udbudsmateriale til projekt udstedt af idrættens analyseinstitut IDAN.
Idrættens Analyseinstitut er vært for en stor vidensbank med detaljerede oplysninger om alle offentlige sportsfacilliteter i Danmark, og de planlægger at designe en online platform, som skal gøre al information tilgængelig for offentligheden. 

case_illu_idan.png

4_facilitets_filter_2@2x.png

Løsning: funktionalitet

Headfitteds opgave på dette pre-projekt var at understøtte afklaringen af brugeres behov, samt at designe skærm mock-up´s og flows, til at underbygge opgave- og funktions-beskrivelserne i udbudsdokumenterne.

Idan-koncept_B02.png

resultat: Overblik og forståelse

Målet med projektet var, at designe en præcis funktionel beskrivelse og konceptafklaring for det endelige system, for derved at få et bedre grundlag for at vurdere de forskellige bud, der kom ind - og for at give tilbudsgiverne et detaljeret grundlag for deres arbejde med udbuddet.

6_Heat_map@2x.png

Hent beskrivelse af proces og leverancer til pre-projekter som denne til IDAN her 

lIVSAPPTIT BGRUND.png

Livsapp'tit


Livsapp'tit


 

App til at støtte selvmordstruede patienter, med værktøjer til selvhjælp og overvågning

case_illu_livsapp.png

værktøj som støtter selvmordstruet patienter

Livs’App’tit er udviklet som en del af et forskningsprojekt, der udbydes af Klinik for selvmordsforebyggelse i Region Midtjylland – et projekt der er støttet af TRYG Fonden. Formålet med app’en er at stille udvalgte værktøjer og metoder til rådighed, for at hjælpe og støtte potentielt selvmordstruede personer, og at understøtte dialogen mellem fagfolk og selvmordstruede. 

 
LivsApp_iPhone_screens3.png

Proces: Simpel og responssiv ui

App’en er designet under hensyntagen til brugernes situation, og den har til formål, at gøre værktøjerne til selvhjælp let tilgængelige. Funktionerne og brugergrænsefladen blev udviklet i samarbejde med slutbrugere, fagfolk og forskere.

Storey2_01.png

Resultat: LivsApp'tit for selvmordstruet

App'en blev udviklet som led i et forskningsprojekt og vil blive testet i de kommende år, som et alternativ til eksisterende online overvågningstjenester og papirversioner af værktøjer og dagbøger.

Mere info:

Mikkel Thormod: mikkel@headfitted.dk

Trivselsapp.png

TRIVSELSAPP


TRIVSELSAPP


 

Trivselsapp

Observerings og registrerings støtte værktøj til nybagte forældre.

JordmorApp_ShowCase_iPhone.jpg

Udbuds konkurrence

TrivselsApp oplægget blev udviklet som led i et udbud for hospitals enhed Vest i Region Midt. Formålet med appen var, at give nybagte forældre et støtteværktøj til at observere og registrere deres nye barns generelle velbefindende de første måneder efter fødslen.

 

Tryghed

Appen skal dermed understøtte både forældrenes sikkerhed og observationsevne, og sikre at kontakt med sundhedssystemet er relevant og baseret på de korrekte informationer.

Eksempel på funktionel prototype

Billederne her illustrerer et eksempel på et koncept oplæg som er understøttet af en funktionel (klikbar) prototype, og som er udviklet i samarbejde med både professionelle behandlere og brugere.

For mere information om processen og leveringen.

Skriv til: jannie@headfitted.dk

MiTii


MiTii


 

MiTii

Groundbreaking træningssystem for børn med cerebral palsy

Skærmbillede 2018-10-30 kl. 10.25.08.png

PROCES: GENNEMSIGTIGHED OG BRUGERTESTS

Den seneste neuroforskning viser, at bevægelse og læring er nøglen til at forbedre livskvaliteten for børn med cerebral palsy. Med MiTii ønskede vi at integrere fysisk træning med kognitive øvelser, samt at en tilknyttet terapis kan tilpasses et individuelt program der sikre, at det er intensivt, gentagende, udfordrende - og som passer til barnets behov og niveau. Produktet blev udviklet i samarbejde med Helenaa Elsass Center og MiTii Development. Under udviklingsprocessen testede vi prototyper, og programmeret tilføjelser og rettelser, for at sikre, at produktet ville mødes brugernes behov. Samtidig ydet vi support til personalet, og guidede dem i, hvordan produktet skulle anvendes.

 
Billede1.png
Billede2.png

Mere info

For mere information om processen og leveringen.

Skriv til: jannie@headfitted.dk