Hvor oplever du udfordringer i jeres digitaliseringsproces?

I Headfitted tilbyder vi bæredygtig IT-rådgivning, uanset hvor I er i jeres digitaliseringsproces. Med udgangspunkt i jeres behov, går vi proaktivt ind som sparringspartner i jeres projekt eller organisation, og guider jer gennem digitaliseringsprocessen.
Vi giver jer rådgivning og værktøjer til, hvordan en IT-løsning kan forbedre arbejdsprocesser og udvikle jeres forretning - hvad enten det omhandler konceptudvikling af en IT-løsning, brugertest eller support.

Vores services tager udgangspunkt digitaliseringsprocesser, hvor vi yder bæredygtig IT-rådgivning til det stadie i jeres proces, hvor I befinder jer. Vi kan også hjælpe jer gennem hele digitaliseringsprocessen. Læs mere om vores services herunder.

Skærmbillede 2018-10-30 kl. 11.44.16.png
 
05 konceptualisering.png

1. KONCEPTUALISERING AF IT- LØSNING


Med udgangspunkt i en teknologisk, organisatorisk eller processuel udfordring, faciliterer vi en kreativ udviklingsproces. Her vi fokuserer på konceptudvikling- og strategi af en bæredygtig IT-løsning til jeres organisation. Samtidig sikrer vi, at I har de rette strategiske redskaber til prioritering af opgaver samt overblik over udviklingsprocessen gennem porteføljestyring.

Det får I: 
- et skarpt formuleret og prioriteret oplæg til konceptudvikling af en bæredygtig IT-løsning, som løser jeres udfordringer.

Case eksempel: Build2Move

Case eksempel: Build2Move


05 user@2x.png

2. SPECIFIKATION FOR FOR-PROJEKTVed et for-projekt kan vi hjælpe jer med at afdække de tilsigtede brugeres behov. Samtidig designer vi skærm mock-ups og flows, som underbygger og kvalitetssikrer opgave- og funktionsbeskrivelserne i udbudsdokumenterne. På den måde sikres en gennemskuelighed i projektet, da vi i fællesskab bliver bevidste om jeres udfordring.

Det får I:
-
hjælp til præcision, konkretisering og prioritering af ønsker og behov for en bæredygtig IT-løsning.

Case eksempel: IDAN

Case eksempel: IDAN


05 slutbruger inv 2.png

3. PARTICIPATORY DESIGN


I takt med konkretisering af konceptideer til jeres kommende IT-løsning, involverer vi slutbrugerne i workshops og feedbacksessioner. På den måde får vi gennemdesignet og tilrettet vores konceptidéer, så IT-løsningen kommer til at passe med slutbrugernes forventninger, brugskontekst og adfærd.

Det får I:
-
en konkret og implementerklar IT-løsning, som er målrettet slutbrugernes behov.

Case eksempel: Delogue

Case eksempel: Delogue


05 process.png

4.UDVIKLING AF IT-LØSNING


Udvikling af IT-løsninger kræver en iterativ og agil udviklingsproces, hvor vægten ligger i løbende at tilpasse IT-løsningen jeres behov. Derfor kan vi agerer som projektledere, og hjælpe med at sikre optimal projektstyring og kommunikation mellem jer og et eksternt udviklingsteam.
Vi kan også udvikle IT-løsningen for jer, sammen med vores partnere, Headfitted Solutions.

Det får I:
-
hurtigere og billigere levering af bæredygtige IT-løsninger, samt løbende justeringer af nye behov til disse.

Case eksempel: Headfitted’s UIC-proces

Case eksempel: Headfitted’s UIC-proces


05 test.png

5. BRUGERTEST
Under udviklingsprocessen af IT-løsningen, tester vi produktet med slutbrugere. På den måde sikres, at den endelige IT-løsning kommer til at fungere optimalt med henblik på brugernes behov. IT-løsningen bliver kun bæredygtig, hvis brugerne kan finde ud af at bruge det, hvis det giver mening og værdi for dem, og hvis det løser et reelt behov.

Det får I:
-
løbende svar på, om IT-løsningen er brugbar og værdifuld for de personer, som skal bruge den.

Case eksempel: Standard udviklings- og implementeringsprojekter

Case eksempel: Standard udviklings- og implementeringsprojekter


05 deploy.png

6. SUPPORT & IDRIFTSÆTTELSENår IT-løsningen er udviklet og testet, kan vi hjælpe med den daglige drift af produktet. Dette inkluderer bl.a. teknisk support, ændringer i produktet samt idriftsættelsesplan.
Vi driver selv et antal forskellige frontend og backendsystemer, og vi har erfaringer med denne ofte overset del af et projekt.

Det får I:
-
IT-løsningen bliver idriftsat med velfungerende support og ændringsprocesser.

Case eksempel: Daysi Familiekalender

Case eksempel: Daysi Familiekalender


05 roll_out.png

7. ROLL-OUT & UDDANNELSE


Indførsel af nye digitale løsninger og værktøjer, vil oftest have en gennemgribende effekt på brugernes arbejdsrutiner og opgaver. Vi mener derfor det er vigtigt, at der investeres i uddannelse ved brug af den nye IT-løsning.
Vi giver jer værktøjer til ændringer af vaner og arbejdsrutiner gennem workshops.

Det får I:
-
et grundkursus, der sikrer god dialog mellem medarbejdere og optimal samarbejde, for at I bedst mulig tager ejerskab af den nye IT-løsning.

Case eksempel: MiTii

Case eksempel: MiTii