Hvorfor og hvordan konceptudvikling?

Hvorfor og hvordan konceptudvikling?

Hvorfor og hvordan konceptudvikling?

Konceptudvikling er vores grundsten, når vi skal i gang med at udvikle en ny IT-løsning. Inden vi kan programmere en ny løsning, skal vi forstå, hvilken udfordring, løsningen skal af hjælpe – og hvordan IT-løsningen skal udformes, for de mennesker som skal bruge den. Konceptudvikling er således en undersøgelses- og strategifase, hvor IT-projektets rammer opsættes, og fundamentet til en bæredygtig It-løsning lægges. 

Men hvad består konceptudvikling af, og hvordan gøres det i praksis?

Step 1: Research 

På research-stadiet undersøger vi den reelle udfordring brugerne oplever, og den udfordring som et ny softwareprodukt, skal være med til at løse. Vi følger og observerer slutbrugernes adfærd, og har fokus på, hvordan de interagerer med den eksisterende software. Her bliver vi klogere på, hvordan den specifikke udfordring kommer til udtryk, rent praktisk. Vi får således et unikt indblik i, hvor det er, brugernes interaktion med softwaren går galt – og dermed har vi en bedre forståelse af, hvilke funktioner en ny softwareløsning skal indeholde; og ikke indeholde. 


Foruden vores observationer, faciliterer vi workshops og interviews med brugerne. Formålet med disse er, at vi som udviklere bliver klogere på brugernes ønsker, behov og forventninger til den nye softwareløsning. Jo mere brugerne kan fortælle, hvad de synes der går galt, desto bedre muligheder har vi for at udvikle en softwareløsning der netop passer til deres behov. 

Foruden brugernes adfærd og ønsker, undersøger vi også virksomheden som organisation og deres forretning. Vi opnår en viden om virksomhedens værdier, visuelle profil, markedsposition mm., som gør, at vi får et bedre indblik i den kontekst og virkelighed, den nye softwareløsning skal indgå i. Den nye softwareløsning skal således passe ind i virksomhedens eksisterende arbejdsprocesser og forretningsgange.

 

Step 2: Idégenerering og designskitser

Den indsamlede viden fra research-stadiet, strukturer og analyserer vi. På baggrund af dette, brainstormer vi en række ideer til, hvordan en ny softwareløsning vil kunne løse kundens udfordringer. Her har vi særlig fokus på, hvilke funktioner løsningen skal indeholde, og hvordan løsningen bedst mulig kan implementeres i den kontekst og virkelighed, som den skal indgå i hos kunden. 

En stor del af ide-stadiet består af UI/UX-design studier. Her udvikler vi en række designidéer, som tilpasses de foreløbige funktionaliteter, softwareløsningen skal indeholde. Vi skitserer løsningen, og somme tider udvikler vi en interaktiv mock-up af softwareløsningen. Dette gøres for at vi kan teste konkrete løsninger med brugerne. Samtidig er det en hjælp for udviklingsteamet til at forstå, hvordan vi ønsker softwareløsningen skal være.  

Softwareløsningen designunivers tilpasses ligeså den brugeroplevelse, vi ønsker slutbrugerne skal have ved brug af løsningen. Her trækker vi på vores viden om brugernes adfærd, og de systemer de bruger i forvejen. 

 

Step 3: Strategi og Portefølgestyring

Som følge af idé-stadiet, fastsættes en foreløbelig strategi og portefølge for kunden, hvor vi i fællesskab forventningsafstemmer, hvordan projektet skal forløbe. Her vendes bl.a. vores ideer til, hvordan softwareløsningen skal udformes samt pris og deadlines for projektets forskellige faser. 

Opsummering

Konceptudvikling er grundstenen, når vi udvikler nye softwareløsninger. En konceptudviklingsproces danner fundamentet for det, der skal til at programmeres og udvikles for kunden. Her er det særlig vigtigt, at vi afdækker de udfordringer, som softwareløsningen skal af løse – samt hvordan brugernes adfærd, og brugen af den eksisterende software, er. 
Det er nemlig vores mål at skabe en bæredygtig softwareløsning for kunden – en løsning, der er tilpasset slutbrugernes behov, og som reelt set gør en forskel ved at optimere kundens forretningsgang eller arbejdsprocesser. Det giver værdi for os – og for kunden.  


I Headfitted udvikler vi software på baggrund af SCRUM-metodikken.

SCRUM er en agil og iterativ udviklings- og projektledelsesmodel, som sikrer tæt samarbejde imellem kunde, udviklere og slutbrugere fra start til slut i et IT-projekt.

I SCRUM-metoden opdeles softwareudvikling i udviklingsfaser.

Hver fase er en iterativ proces, hvilket betyder, at faserne gentages. Det sker, fordi vi hele tiden afprøver, og bliver klogere på brugernes behov, og produktets tekniske udviklingspotentiale.

Derfor kan vi bl.a. opleve, at et planlagt koncept for en softwareløsning bliver ændret, på baggrund af tekniske udfordringer, eller hvis slutbrugernes og kundens behov, ønsker og adfærd vedr. softwareløsningen, har ændret sig undervejs i processen.

Ved iterativ softwareudvikling, er nøgleordet agil.

Ved at være omstillingsparat, og åben overfor ny viden, modulerer vi løbende softwareløsningen med fokus på forretningen, og slutbrugernes behov. I sidste ende betyder det, at kunden får et softwareprodukt der er skræddersyet deres unikke behov.

Case: BetterOff Nedtrapningsapp

Case: BetterOff Nedtrapningsapp

BetterOff Nedtrapningsdagbog er en app, designet til at understøtte gradvis nedtrapning af antidepressiv medicin. Det gør den ved at understøtte personligt overblik over processen, samt indsigt i symptomudvikling og trivsel.

BetterOff Nedtrapningsdagbog har til formål at støtte personer i den svære proces det kan være, at trappe ned eller ud antidepressiv medicin. Gennem daglige registreringer af symptomer, hændelser og ændringer i dosering af antidepressiv medicin i app’en, får brugerne et overblik over reduktionernes virkninger. Fordelen ved dette er, at brugeren kan følge med i sin egen udvikling over tid, og blive opmærksom på forbindelsen mellem symptomudvikling og regulering af medicin – og andre hændelser, som kan have effekt på deres velbefindende. Brugerne bliver dermed bevidste om, hvor langt de er i deres nedtrapningsproces.

App’en skriver sig således ind i en regulær problematik, hvor mange har brug for støtte ved nedtrapning af medicin, siger direktør i BetterOff Line Jørgensen: 

Over 400.000 danskere er på en form for antidepressiv medicin og rigtig mange af dem har oplevet, at nedtrapningen var så svær, at de har opgivet. Også selvom de er ovre depressionen, angsten eller hvad de nu har fået medicinen for. Det er bl.a. svært at trappe ned fordi mange oplever svære nedtrapningssymptomer, som de forveksler med tilbagefald. Det kan være angst, grådlabilitet, nedtrykthed, influenzalignende symptomer og en lang række andre symptomer. De kan vare fra få dage til uger eller måneder.

Nedtrapning skal altid foregå i samarbejde med en læge, men lægen kan ikke være tilstede eller give gode råd hele tiden, og derfor er der behov for et støtteværktøj i den sårbare periode. Indsigten fra app’en i symptomudviklingen kan man bruge i sin dialog med lægen, når der skal træffes beslutninger om fortsat nedtrapning.

Et stærkt samarbejde

I arbejdet med app’en, blev der lagt stor vægt på dialog mellem Headfitted og virksomheden BetterOff. Den tætte dialog fremmede forståelsen af den reelle udfordring som brugerne står overfor – og hvordan Headfitteds kompetencer kunne bruges til at imødekomme dette problem. Om samarbejdet siger illustrator ved Headfitted, Line Skuldbøl:

Jeg oplevede at vi havde en god ping-pong dialog med BetterOff. Ideen og konceptet omkring app’en var fra start lagt fast. Derfor havde jeg fra begyndelsen et godt indblik i hvilket univers fortællingen udspillede sig i - resultatet blev et overskueligt design med venlige, imødekommende illustrationer og en flot og gennemarbejdet farve anvendelse.

 For selvom app’en i bund og grund er et dataindsamlingssystem, er det vigtigt at brugerne føler sig imødekommet og taget hånd om på en venlig og troværdig måde, når de indtaster deres oplysninger. Empati er centralt, når vi arbejder med design; men i dette tilfælde hvor vi arbejder med et produkt til brugere, der trapper ud af deres antidepressive medicin, var det særlig vigtigt for os.

Også Line Jørgensen har været glad for udviklingsprocessen af BetterOff Nedtrapningsdagbog: 

Jeg kendte ikke til Headfitted inden jeg gik i gang. Og jeg har aldrig arbejdet med software-udvikling før, men havde en forventning om at man skulle tale et særligt sprog og at man ikke kunne forvente at en it-virksomhed interesserede sig for ens projekt. 

Den forventning er i den grad blevet gjort til skamme! Headfitteds ansatte er varme og nysgerrige mennesker, der går langt for at finde ud af, hvad den gode løsning er - også selvom det ikke fra starten står klart for mig som kunde. Både grafiker/illustrator og projektlederen, som jeg især har haft kontakt med, har vist stor interesse i BetterOff og har været med-opfindere fra starten. BetterOff-appen er et fælles produkt, ingen tvivl om det.

Status

BetterOff Nedtrapningsapp er på et år downlaodet mere end 1100 gange, og brugerne er glade for app’ens grundlæggende funktioner og design. App’en kan downloades til alle iOS enheder, og er gratis. 

For mere information om BetterOff og BetterOff Nedtrapningsapp, besøg  http://betteroff.me.

For spørgsmål til udviklingen af app’en, kan du kontakte projektleder Jannie Friis på jannie@headfitted.dk