User eXperience Design handler grundlæggende om forholdet mellem mennesker og teknologi, og om at identificere og faciliteter dette forhold. Arbejdet med UX sker oftest ved forbedring af alle aspekter omkring et produkt, når denne udvikles. Her er fokus på, hvordan produktets brugbarhed, tilgængelighed og anvendelighed tager sig ud – og hvordan dette kan optimeres, for at slutbrugerne bliver tilfredse med produktet.

 

Med et UX-design forløb er målet derfor at skabe et grundlag for produkt- og strategiudvikling. Et grundlag, hvor kunder, brugere, og udviklingsteams kan mødes på en fælles platform, som vil gøre dem i stand til at arbejde imod et fælles mål. Derfor vil et fokuseret og strategisk arbejde med UX blive en vigtig konkurrenceparameter, sideløbende med brugerrelevans og nytænkning.

 

For at få det optimale ud af UX-design, uanset produktets størrelse og muligheder, skal designudfordringen identificeres. Dette gøres ved tæt samarbejde mellem produktteamet og UX-specialister. Her er det særlig vigtigt, at UX-specialisterne har adgang til informationer om produktet og udviklingsprojektet, for bedst muligt at kunne undersøge, hvilke parametre der skal optimeres. Dette sker oftest gennem undersøgelser, interviews og observationer, som UX-specialisterne tager bestik af – og som danner grundlag for deres videre arbejde med UX-designet. 

 

 

Resultat

Virksomheder vil få betydelige resultater med et User eXperience design forløb. De vigtigste elementer i processen er; brugerinddragelse, iterativ udvikling, nytænkning og hastighed. Elementer der sikrer, at produktet passer til den ønskede brugergruppe, ligesom produktets anvendelig optimeres på bedste vis.

 
UX-processens resultat er visuel og konkret, og vil være med til at sikre en præcis, prioriteret, afprøvet og teknisk velfunderet løsning med praktisk anvendelighed. Resultatet af veludført UX-udviklingsproces er blandt andet:

-       Mere tilfredse kunder og/eller medarbejdere 

-       Målrettet og fokuseret produktudvikling (billigere og bedre udvikling)

-       Optimering af funktionalitet (bedre brugeroplevelse, hurtigere afvikling) 

-       Nedbragt supportbehov