Du har sikkert hørt om brugertests før. Men ved du, hvorfor brugertests er vigtige? 

Jeg vil give en kort forklaring på, hvad en brugertest er – og hvilken værdi brugertests giver, ved udvikling af produkter. 

 

Brugertests er et sæt af metoder, redskaber og værktøjer, som hjælper designere og produktudviklere med at opdage udfordringer i et produkt, under udviklingsfasen. At opdage et produkts udfordringer tidligt i udviklingsprocessen, kan hjælpe virksomheden med at undgå økonomiske fejl – og kan føre til en forbedret produktudrulning. 

 Brugertests kan afholdes i alle faser i udviklingsprocessen, af et produkt. Her er det mest værdifuldt at lave prototyper af produktet, for at testbrugerne får et reelt billede af produktet – og teamet kan undersøge, hvordan brugerne interagere med dette. Der findes dog flere niveauer og typer af brugertests, hvor det er vigtigt at teamet sætter klare rammer for, hvilke(t) svar om produktet, de søger.

Særlig fremhæves to engelske begreber om brugertests, som teamet skal afgrænse deres test ud fra: User Testing og Usability Testing


User Testing er et overordnet begreb/ udtryk, der anvendes, når man skal undersøge et produkts brugbarhed. Man stiller derfor typisk spørgsmålene ”Imødekommer produktet et behov?” og ”Er produktet en løsning på et problem?”.  

Usability Testing distancerer sig lidt fra User Testing. Formålet med usability testing er at finde ud af, hvordan produktet performer i forhold til brugernes forventninger. Derfor vil teamet typisk spørge: ”Forstår brugerne at bruge produktet?”. 

Skærmbillede 2019-09-23 kl. 09.38.55.png

 

 Værdien af brugertests for udviklingsteamet

At udføre brugertests giver udviklingsteamet værdifuld feedback om produkts funktion og design, som teamet kan bruge i den videre udviklings af produktet. En stor fordel ved løbende at udføre brugertests er, at når produktet er færdigudviklet, er dets formål meget klart for slutbrugerne – og salg af produktet kan blive nemmere. 

 

Men brugertests giver også fordele i selve udviklingsprocessen. Jeg vil nævne nogle få: 

 

·      Fail fast: Under udviklingen af produktet, er det bedst at ’fejle’ hurtigt, så disse kan nå at blive rettet, inden man har brugt for meget tid på produktet. 

·      Reduktion af omkostning: Virksomheden kan spare penge, ved løbende at finde ud af, hvordan produktets funktioner tilpasses målgruppens forventninger

·      Nye ideer: Når brugerne giver feedback, kommer de som regel også med informationer, som kan bruges til at gøre produktet bedre, eller endda give ideer til nye funktioner. 

 

 Konklusion 

User Testing validerer behovet for et produkt, mens Usability Testing validerer hvordan produktet virker for testbrugerne. Der er flere metoder til, hvordan teamet får de rigtige data’er ud af deres brugertests. Det kan du læse mere om her.

 At få brugere til at teste prototyper af et kommende produkt gør, at virksomheden kan spare ressourcer (både økonomisk og timemæssigt) ved hele tiden at have for øje, hvordan produktet rammer slutbrugerens behov. Og ikke mindst forventninger til produktet. Dette vil føre til bedre produkter, og større brugertilfredshed.