I softwarebranchen er produkter, tjenester og apps dedikeret til de mennesker, som skal bruge dem. Og derfor er brugertests vigtige. Formålet med brugertest er at få slutbrugernes perspektiver på produkterne.
Brugeroplevelsesdesign fokuserer på at designe IT-produkter til ”rigtige brugere”, hvor brugertests fortæller os, hvem disse brugere er, i hvilken kontekst de skal bruge IT-produktet etc.  

 Ved udvikling af vores egne produkter, AppMire og ’Opgaver der Samler’, har vi selv gjort brug af 3 brugertestmetoder. Disse har været guld værd for os til at forstå, hvordan produkterne skulle udvikles, så slutbrugernes behov blev imødekommet:

Brugervenlighedstest 

Test af brugervenlighed er en proces, hvor vi observerer en bruger, mens han/hun prøver vores produkt. Brugervenlighedstesten er den bedste metode til at kunne forstå, hvordan rigtige brugere oplever et IT-produkt. 

Det er også en metode, hvor man nemt kan få en række oplysninger om brugerne, ligesom metoden er nem at kombinere med andre metoder.

 Brugervenlighedstesten administreres af en moderator (fagperson) som ønsker at få feedback af live-brugere. Under en modereret brugervenlighedstest mødes moderator med testbrugerne, hvor moderatoren guider brugerne gennem opgaver, besvarer deres spørgsmål, og får brugernes feedback i realtid. At være fysisk sammen med testbrugerne, styrker kommunikationen og forståelsen af deres brug af IT-produktet, da man hurtigt kan afklare spørgsmål og udfordringer. 

 Vi anbefaler, at denne form for brugervenlighedstest, benyttes tidligt i designfasen – når udviklingsteamet har en prototype af et IT-produkt. Det bliver lettere for teamet at tilpasse IT-produktet, med testdeltagernes feedback, når IT-produktet er under udvikling - og ikke når produktet er ’færdigt’. 

 

 Fokusgrupper

En af mest kendte brugertestmetoder, som også bruges i andre brancher, er fokusgruppemetoden. Metoden er meget velanset, da den giver en god 1:1 kommunikation mellem fagperson og testbrugere. I en fokusgruppe samles mellem 6 – 12 brugere, for at diskutere spørgsmål og bekymringer omkring funktioner i et IT-produkt. 
Et fokusgruppemøde vil typisk vare 2 timer, og mødet drives af en moderator, der styrer slagets gang. 

Før fokusgruppemødet giver værdi, kræver det, at testbrugerne har prøvet IT-produktet. 

Fokusgruppemetoden hjælper udviklingsteamet med at vurdere brugernes behov og følelser – både før at et produkt frigives, og længe efter dets frigivelse. Derfor kan man som team altid benytte sig af fokusgruppemetoden, hvis man enten ønsker at optimere et nuværende IT-produkt, eller når teamet er i gang med at udvikle et helt nyt produkt. 
Det vigtige her er, at fokusgruppernes rolle ikke er at vurdere designanvendelighed, men at opdage, hvad testbrugerne vil have/ har af ønsker. Det handler om at få brugernes personlige tanker og præferencer, som kan implementeres i et IT-produkt. 

 

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser er en klassisk metode til at indsamle data. Det er en nem måde at indsamle store mængder af data, uden at udviklingsteamet skal bruge for meget tid. Man kan oprette undersøgelserne ved hjælp af adskillelige digitale værktøjer, som administrerer og udfører statistik på svarerne fra testbrugerne.
Det er dog vigtigt at teamet nøje funderer over, hvad det er for nogle elementer ved et IT-produkt, som de vil have svar omkring – og hvordan dette bliver formuleret i spørgeskemaet. 

 Ved brug af spørgeskemaer skal man også være opmærksom på, at brugeradfærden ikke kan undersøges. Hvis man ønsker dette, skal man bruge en af ovenævnte metoder. 

 

 Opsummering 

Brugertest er en væsentlig del af en udviklingsproces. Det er en god måde at forstå, hvordan brugerne interagerer med IT-produktet – og hvordan denne evt. skal tilpasses brugernes behov. Valget af hvilken brugertestmetode teamet vil bruge, afhænger af IT-produktet, hvilken viden man efterspørger – og hvor lang tid teamet har til rådighed.