I Headfitted arbejder vi agilt. Den agile metode er en integreret i den måde, vi udvikler software på – og leder projekter. Men hvordan karakteriseres den agile metode? 

 Inden for den softwareudvikling, henvises oftest til Agile Manifesto. Et manifest, der beskriver den agile metodes kerneelementer.   

I manifestet fremsættes 8 grundlæggende elementer, som indgår i den måde, vi arbejder agilt på.
Af de 8 begreber er 4 af dem fremtrædende elementer, i forhold til den agile metode. Dermed ikke sagt, at de sidste 4 begreber kan undlades. Det handler om, at de fremtrædende elementersom den agile metode opererer på, ikke kan stå alene – og derfor har de en modpart. 
Det er således i dette spænd, at den agile metode fungerer optimalt. 

Billede2.png

 

Individuals & Interaction vs. Processes & Tools

Ved de første to begreber forstås, at det er de enkelte mennesker og deres interaktion med hinanden, som er vigtigere i den agile metode end processer og værktøjer. Dermed ikke sagt, at processer og værktøjer ikke er vigtige. Man kan have de bedste processer og de bedste værktøjer - men hvis personerne i dit team ikke kommunikerer fyldestgørende med hinanden, er der ingen processer, som kan redde dig. 
Til gengæld kan du få dit arbejde gennemført, hvis dit team kommunikerer fyldestgørende med hinanden, og du har processer som virker. 

 

Working Software vs. Comprehensive Documentation 

Ved disse begreber forstås, det er vigtigere at levere et produkt som virker, end at bruge tid på flere siders dokumentation.
Det er dog blevet tolket af mange softwareudviklere, at de ikke behøver skrive dokumentation – hvilket ikke er korrekt. Dokumentation er essentielt, da udviklingsteamet kan se tilbage på tanker, ideer og kritik, som kan optimere fremtidige udviklingsprocesser. Derudover er det er også vigtigt at have overordnet dokumentation for et projekt. Dog må dokumentationen må ikke være for tung - det passer ikke til den agile metode, hvor kursen under en produktudvikling, kan ændres undervejs. Det betyder, at teamet kan bruge for meget tid til at dokumentere omkring processen, end at udvikle selve produktet. Dette vil vi gerne undgå, idet produktet i sidste ende, skal leveres til kunden. 

 

Customer Collaboration vs. Contract negotiation

Costomer Collaboration er vigtigere end Contract Negotiation. Det er en forudsætning for et samarbejde, at der findes en skriftlig kontrakt mellem virksomhed og kunde. Der skal være en fælles forståelse og godkendelse af vilkårene i et samarbejde, således der ikke opstår misforståelser. Derfor er Customer Collaboration vigtigt, når vi arbejder agilt: 
I det agile arbejde kan kravspecifikationer til et produkt ændre sig over tid, da teamet undervejs i udviklingsprocessen bliver klogere på kundens behov, for et produkts kunnen. Netop pga. dette, kan det ske, at et projekt går over tid. Derfor er det essentielt at samarbejde med kunden, så kunden er indstillet på at projektet går over tid – selvom der er fastsat en deadline i kontrakten. Dog skulle produktet gerne hindeholde flere funktioner, der passer til kundens behov - og dermed får kunden et bedre produkt i sidste ende. 


Responding to change vs. Following a plan

Det er vigtigt at følge en projektplan. Men somme tider forandres virkeligheden, hvilket kan have indflydelse på den oprindelige plan. I agilt arbejde er det derfor vigtigt, at man kan ændre planer, så produktet også har en reel funktion, når det er færdigudviklet. Eksempelvis vil det ikke være ´optimalt, hvis teamet har udviklet et produkt, der ikke lever op til en ny lovgivning – en lovgivning der er blevet vedtaget, mens produktet har været under udvikling. 

 

Opsummering

At arbejde agilt handler om at være omstillingsparat og fleksibel. Som team skal man være klar på, at udviklingen af et produkt ikke sker i en kronologisk rækkefølge. I arbejdet med udvikling af produkter, bliver teamet undervejs klogere på, hvordan produkterne bedst muligt skaber værdi for kunden. Samtidig beror arbejdet også på produktets tekniske formåen, som kan være med til at ændre de oprindelige tanker om produktet. Derfor er kommunikation mellem kunde og udviklere vigtigt, med henblik på, at tingene kan ændre sig i udviklingsprocessen.