Når vi udvikler software og IT-løsninger, er det vigtigt, at vi kender til brugernes behov og ønsker – det er trods alt dem, som skal bruge produktet. Derfor faciliteter vi workshops med en række øvelser, hvor brugerne er i centrum. 
Øvelserne skal få brugerne til at tænke over, hvilke forventninger de har til et nyt IT-produkt, og hvilke udfordringer IT-produktet skal afhjælpe. På den måde får vi et unikt indblik i brugernes tanker og ideer, som danner rammen for den videre udvikling af det nye IT-system. 

Vi giver her 3 eksempler på øvelser, hvor du kan finde frem til dine IT-udfordringer.
For mere inspiration, anbefaler vi bogen ”:”Innovation Games: Creating Breakthrough Products Through Collaborative Play”, af Luke Hohmann.

Remember the Future - Fastsæt definitionen af succes

Denne øvelse går ud på at kigge ind i fremtiden – en fremtid, hvor I allerede har fået et nyt IT-system. Men hvilke funktioner skal en ny IT-løsning indeholde?
 Det kan virke som et åbenlyst spørgsmål, og dog. Oftest skal en ny IT-løsning være en ekstrapolering af, hvad det nuværende IT-system kan. Spørgsmålet ”Hvad skal vores IT-system kunne?” er derfor svær at besvare. IT-løsningen skal være bedre – men hvordan?  

Øvelse
Hver person får et blankt A4-papir. I skal nu forestille jer, at I har brugt en ny IT-løsning kontinuerligt mellem nu, og en kommende dato. Det kan være en måned, tre måneder, et år etc. Beskriv nu, så meget i detaljer som muligt, hvordan en ny IT-løsning har gjort jeres arbejdsgange lettere, og om I har sparet reel arbejdstid. (Om hvilke scenarier I skal beskrive, afhænger af konteksten som en evt. ny IT-løsning skal indgå i.  På den måde får I et reelt indblik i, hvilke udfordringer en ny IT-løsning kan afhjælpe. 

Start Your Day - Forstå hvornår og hvordan, I bruger jeres IT-system

IT-systemer kan virke statiske – men det er de ikke. I hvert fald ikke, som mange måske tror. IT-systemer er statiske, men vores forhold til IT-systemerne er ikke. Forholdet ændres alt efter, hvordan vi bruger et IT-system. Ændringerne er baseret på mange faktorer, herunder vores alder, erfaring med IT-systemet, og vores erfaring med lignende produkter. Derfor er det nærliggende at undersøge, hvordan bruger I jeres nuværende IT-system. 

Øvelse
Print store kalendere ud til hver deltager i workshoppen.I denne skal I beskrive daglige, ugentlige, månedlige og årlige begivenheder, som er relateret til brugen af jeres IT-system. Her kan I bl.a.inkludere særlige begivenheder for organisationen, engangshændelser og dage, hvor alt går galt og I søger hjælp. Ved at skitsere disse begivenheder, bliver I klogere på, hvilke hændelser jeres nuværende IT-system ikke kan håndtere – og hvilke det kan.

Me and My Shadow - Identificer skjulte behov

Når I har besluttet jer for, at I vil have en ny IT-løsning, er det vigtigt at I står til rådighed for jeres udviklingshus. Vi har som udviklere ofte mange ideer til, hvordan en IT-løsning kan og skal bruges af jer, brugere. 
Men det vigtigste er, at det er jeres ”skjulte” behov, som præciseres i den nye IT-løsning. 

Øvelse
Mens I afprøver den nye IT-løsning, vil vi som udviklere observerer jeres adfærd med produktet og spørge: ”Hvorfor gør du det?” og ”Hvad tænker du, når du gør sådan og sådan?”. 
Herefter skal I forklare overfor jeres kolleager, hvorfor/ hvordan I har brugt IT-løsningens funktioner. Her er det vigtigt, at de andre stiller spørgsmål, hvor I sammen udforsker og diskutere forskellige fremgangsmåder til brugen af jeres kommende IT-system.

Formålet med denne øvelse er, at I kommer med eksempler på, hvordan den nye IT-løsning kan bruges – hvorefter vi som udviklere tilretter IT-løsningen efter jeres adfærd med produktet. Således sikres, at IT-løsningen formes efter jeres behov.