Der findes mange overordnet faktorer til, hvordan man definerer en projektsucces. Det afhænger først og fremmest af den enkelte virksomheds strategi – men også, hvad formålet med projektet er. Herunder kundernes forventning til projektet/ dét produkt, som skal udvikles.
Dog vil vi give dig 4 parametre, som kan være med til at give dit projekt succes. 

 Som altid skriver vi på baggrund af vores egne erfaringer, med udvikling af software for kunder.

Skærmbillede 2019-10-04 kl. 12.31.01.png

 

1. Hav realistiske forventninger

Processen med at evaluere krav, og have styr på alle dele af projektet, er krævende. Det er normalt, at der opstår moderate problemer og udfordringer i løbet af projektet. Projektteamet skal derfor være realistiske med hensyn til projektomfang, tidsplan og hvordan processen skal forløbe. 

 

2. Sæt et fælles mål

Det er måske indlysende, men det første og vigtigste trin til at styre forventningerne til et projekt, er at skabe en fælles forståelse for det produkt/ projekt, som skal leveres. Hos os er det særlig vigtigt, at alle i projektet, Product Owner, Scrum Master og udviklingsteamet forstår, hvad projekt/ produktkravene og målene er. 
Samtidig er det også vigtigt at skabe fælles forståelse og enighed om projektprocessen. Lav evt. skabeloner om procedurer, og forventningsafstem, hvem der har hvilke roller – og hvordan kommunikationen mellem parterne bedst varetages.  

 

3. Definer realistisk budget og plan

Det er også vigtigt at sætte realistiske forventninger til projektets omfang, budget og tidsplan. Når projektteamet har en fælles forståelse for projektets elementer, og har samme forventninger til dets omfang, budget og tidsplan, er det vigtigt at kommunikere aktivt om projektets status, problemer og risici. På den måde kan man enten bekræfte forventningerne, eller møde udfordringer inden de løber for løbsk, igennem projektets varighed. 

 

4. Sikre klar kommunikation til ledelse og kunder 

For at sikre projektet succes, er det vigtigt at ledelsen, og sommetider kunden, alt efter samarbejdets omfang og relation, regelmæssigt får ”statusrapporter” om projektets fremskridt, og hvilke delmål (Læs: deadlines) projektet har. Det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget ledelsen er med i bestemmelsen omkring projektet. Men det er altid en god idé at ledelsen får updates omkring projektets status.
Med klar og hyppig kommunikation til ledelse og kunder, får de også et indblik i, hvor projektet er på vej hen – og de bliver klar over de forhindringer, som måtte komme. 

 

Konklusion

At få succes med sit projekt, handler først og fremmest om at sikre klar kommunikation. Klar kommunikation til ledelse, kunder og andre teammedlemmer, så alle parter er med på, hvor langt projektet er kommet – og så parterne får indblik i eventuelle udfordringer. På denne måde skabes en fælles forståelse for projektets omfang. Desuden er det altid en god idé at forventningsafstemme omkring roller, projektets forløb, mål og budget, så der ikke opstår misforståelser omkring dette undervejs, som projektet skrider frem.