Hvorfor og hvordan konceptudvikling?

Konceptudvikling er vores grundsten, når vi skal i gang med at udvikle en ny IT-løsning. Inden vi kan programmere en ny løsning, skal vi forstå, hvilken udfordring, løsningen skal af hjælpe – og hvordan IT-løsningen skal udformes, for de mennesker som skal bruge den. Konceptudvikling er således en undersøgelses- og strategifase, hvor IT-projektets rammer opsættes, og fundamentet til en bæredygtig It-løsning lægges. 

Men hvad består konceptudvikling af, og hvordan gøres det i praksis?

Step 1: Research 

På research-stadiet undersøger vi den reelle udfordring brugerne oplever, og den udfordring som et ny softwareprodukt, skal være med til at løse. Vi følger og observerer slutbrugernes adfærd, og har fokus på, hvordan de interagerer med den eksisterende software. Her bliver vi klogere på, hvordan den specifikke udfordring kommer til udtryk, rent praktisk. Vi får således et unikt indblik i, hvor det er, brugernes interaktion med softwaren går galt – og dermed har vi en bedre forståelse af, hvilke funktioner en ny softwareløsning skal indeholde; og ikke indeholde. 


Foruden vores observationer, faciliterer vi workshops og interviews med brugerne. Formålet med disse er, at vi som udviklere bliver klogere på brugernes ønsker, behov og forventninger til den nye softwareløsning. Jo mere brugerne kan fortælle, hvad de synes der går galt, desto bedre muligheder har vi for at udvikle en softwareløsning der netop passer til deres behov. 

Foruden brugernes adfærd og ønsker, undersøger vi også virksomheden som organisation og deres forretning. Vi opnår en viden om virksomhedens værdier, visuelle profil, markedsposition mm., som gør, at vi får et bedre indblik i den kontekst og virkelighed, den nye softwareløsning skal indgå i. Den nye softwareløsning skal således passe ind i virksomhedens eksisterende arbejdsprocesser og forretningsgange.

 

Step 2: Idégenerering og designskitser

Den indsamlede viden fra research-stadiet, strukturer og analyserer vi. På baggrund af dette, brainstormer vi en række ideer til, hvordan en ny softwareløsning vil kunne løse kundens udfordringer. Her har vi særlig fokus på, hvilke funktioner løsningen skal indeholde, og hvordan løsningen bedst mulig kan implementeres i den kontekst og virkelighed, som den skal indgå i hos kunden. 

En stor del af ide-stadiet består af UI/UX-design studier. Her udvikler vi en række designidéer, som tilpasses de foreløbige funktionaliteter, softwareløsningen skal indeholde. Vi skitserer løsningen, og somme tider udvikler vi en interaktiv mock-up af softwareløsningen. Dette gøres for at vi kan teste konkrete løsninger med brugerne. Samtidig er det en hjælp for udviklingsteamet til at forstå, hvordan vi ønsker softwareløsningen skal være.  

Softwareløsningen designunivers tilpasses ligeså den brugeroplevelse, vi ønsker slutbrugerne skal have ved brug af løsningen. Her trækker vi på vores viden om brugernes adfærd, og de systemer de bruger i forvejen. 

 

Step 3: Strategi og Portefølgestyring

Som følge af idé-stadiet, fastsættes en foreløbelig strategi og portefølge for kunden, hvor vi i fællesskab forventningsafstemmer, hvordan projektet skal forløbe. Her vendes bl.a. vores ideer til, hvordan softwareløsningen skal udformes samt pris og deadlines for projektets forskellige faser. 

Opsummering

Konceptudvikling er grundstenen, når vi udvikler nye softwareløsninger. En konceptudviklingsproces danner fundamentet for det, der skal til at programmeres og udvikles for kunden. Her er det særlig vigtigt, at vi afdækker de udfordringer, som softwareløsningen skal af løse – samt hvordan brugernes adfærd, og brugen af den eksisterende software, er. 
Det er nemlig vores mål at skabe en bæredygtig softwareløsning for kunden – en løsning, der er tilpasset slutbrugernes behov, og som reelt set gør en forskel ved at optimere kundens forretningsgang eller arbejdsprocesser. Det giver værdi for os – og for kunden.  


I Headfitted udvikler vi software på baggrund af SCRUM-metodikken.

SCRUM er en agil og iterativ udviklings- og projektledelsesmodel, som sikrer tæt samarbejde imellem kunde, udviklere og slutbrugere fra start til slut i et IT-projekt.

I SCRUM-metoden opdeles softwareudvikling i udviklingsfaser.

Hver fase er en iterativ proces, hvilket betyder, at faserne gentages. Det sker, fordi vi hele tiden afprøver, og bliver klogere på brugernes behov, og produktets tekniske udviklingspotentiale.

Derfor kan vi bl.a. opleve, at et planlagt koncept for en softwareløsning bliver ændret, på baggrund af tekniske udfordringer, eller hvis slutbrugernes og kundens behov, ønsker og adfærd vedr. softwareløsningen, har ændret sig undervejs i processen.

Ved iterativ softwareudvikling, er nøgleordet agil.

Ved at være omstillingsparat, og åben overfor ny viden, modulerer vi løbende softwareløsningen med fokus på forretningen, og slutbrugernes behov. I sidste ende betyder det, at kunden får et softwareprodukt der er skræddersyet deres unikke behov.