Sådan finder du frem til dine IT-udfordringer

Sådan finder du frem til dine IT-udfordringer

Når vi udvikler software og IT-løsninger, er det vigtigt, at vi kender til brugernes behov og ønsker – det er trods alt dem, som skal bruge produktet. Derfor faciliteter vi workshops med en række øvelser, hvor brugerne er i centrum. 
Øvelserne skal få brugerne til at tænke over, hvilke forventninger de har til et nyt IT-produkt, og hvilke udfordringer IT-produktet skal afhjælpe. På den måde får vi et unikt indblik i brugernes tanker og ideer, som danner rammen for den videre udvikling af det nye IT-system. 

Vi giver her 3 eksempler på øvelser, hvor du kan finde frem til dine IT-udfordringer.
For mere inspiration, anbefaler vi bogen ”:”Innovation Games: Creating Breakthrough Products Through Collaborative Play”, af Luke Hohmann.

Remember the Future - Fastsæt definitionen af succes

Denne øvelse går ud på at kigge ind i fremtiden – en fremtid, hvor I allerede har fået et nyt IT-system. Men hvilke funktioner skal en ny IT-løsning indeholde?
 Det kan virke som et åbenlyst spørgsmål, og dog. Oftest skal en ny IT-løsning være en ekstrapolering af, hvad det nuværende IT-system kan. Spørgsmålet ”Hvad skal vores IT-system kunne?” er derfor svær at besvare. IT-løsningen skal være bedre – men hvordan?  

Øvelse
Hver person får et blankt A4-papir. I skal nu forestille jer, at I har brugt en ny IT-løsning kontinuerligt mellem nu, og en kommende dato. Det kan være en måned, tre måneder, et år etc. Beskriv nu, så meget i detaljer som muligt, hvordan en ny IT-løsning har gjort jeres arbejdsgange lettere, og om I har sparet reel arbejdstid. (Om hvilke scenarier I skal beskrive, afhænger af konteksten som en evt. ny IT-løsning skal indgå i.  På den måde får I et reelt indblik i, hvilke udfordringer en ny IT-løsning kan afhjælpe. 

Start Your Day - Forstå hvornår og hvordan, I bruger jeres IT-system

IT-systemer kan virke statiske – men det er de ikke. I hvert fald ikke, som mange måske tror. IT-systemer er statiske, men vores forhold til IT-systemerne er ikke. Forholdet ændres alt efter, hvordan vi bruger et IT-system. Ændringerne er baseret på mange faktorer, herunder vores alder, erfaring med IT-systemet, og vores erfaring med lignende produkter. Derfor er det nærliggende at undersøge, hvordan bruger I jeres nuværende IT-system. 

Øvelse
Print store kalendere ud til hver deltager i workshoppen.I denne skal I beskrive daglige, ugentlige, månedlige og årlige begivenheder, som er relateret til brugen af jeres IT-system. Her kan I bl.a.inkludere særlige begivenheder for organisationen, engangshændelser og dage, hvor alt går galt og I søger hjælp. Ved at skitsere disse begivenheder, bliver I klogere på, hvilke hændelser jeres nuværende IT-system ikke kan håndtere – og hvilke det kan.

Me and My Shadow - Identificer skjulte behov

Når I har besluttet jer for, at I vil have en ny IT-løsning, er det vigtigt at I står til rådighed for jeres udviklingshus. Vi har som udviklere ofte mange ideer til, hvordan en IT-løsning kan og skal bruges af jer, brugere. 
Men det vigtigste er, at det er jeres ”skjulte” behov, som præciseres i den nye IT-løsning. 

Øvelse
Mens I afprøver den nye IT-løsning, vil vi som udviklere observerer jeres adfærd med produktet og spørge: ”Hvorfor gør du det?” og ”Hvad tænker du, når du gør sådan og sådan?”. 
Herefter skal I forklare overfor jeres kolleager, hvorfor/ hvordan I har brugt IT-løsningens funktioner. Her er det vigtigt, at de andre stiller spørgsmål, hvor I sammen udforsker og diskutere forskellige fremgangsmåder til brugen af jeres kommende IT-system.

Formålet med denne øvelse er, at I kommer med eksempler på, hvordan den nye IT-løsning kan bruges – hvorefter vi som udviklere tilretter IT-løsningen efter jeres adfærd med produktet. Således sikres, at IT-løsningen formes efter jeres behov.

Hvorfor og hvordan konceptudvikling?

Hvorfor og hvordan konceptudvikling?

Hvorfor og hvordan konceptudvikling?

Konceptudvikling er vores grundsten, når vi skal i gang med at udvikle en ny IT-løsning. Inden vi kan programmere en ny løsning, skal vi forstå, hvilken udfordring, løsningen skal af hjælpe – og hvordan IT-løsningen skal udformes, for de mennesker som skal bruge den. Konceptudvikling er således en undersøgelses- og strategifase, hvor IT-projektets rammer opsættes, og fundamentet til en bæredygtig It-løsning lægges. 

Men hvad består konceptudvikling af, og hvordan gøres det i praksis?

Step 1: Research 

På research-stadiet undersøger vi den reelle udfordring brugerne oplever, og den udfordring som et ny softwareprodukt, skal være med til at løse. Vi følger og observerer slutbrugernes adfærd, og har fokus på, hvordan de interagerer med den eksisterende software. Her bliver vi klogere på, hvordan den specifikke udfordring kommer til udtryk, rent praktisk. Vi får således et unikt indblik i, hvor det er, brugernes interaktion med softwaren går galt – og dermed har vi en bedre forståelse af, hvilke funktioner en ny softwareløsning skal indeholde; og ikke indeholde. 


Foruden vores observationer, faciliterer vi workshops og interviews med brugerne. Formålet med disse er, at vi som udviklere bliver klogere på brugernes ønsker, behov og forventninger til den nye softwareløsning. Jo mere brugerne kan fortælle, hvad de synes der går galt, desto bedre muligheder har vi for at udvikle en softwareløsning der netop passer til deres behov. 

Foruden brugernes adfærd og ønsker, undersøger vi også virksomheden som organisation og deres forretning. Vi opnår en viden om virksomhedens værdier, visuelle profil, markedsposition mm., som gør, at vi får et bedre indblik i den kontekst og virkelighed, den nye softwareløsning skal indgå i. Den nye softwareløsning skal således passe ind i virksomhedens eksisterende arbejdsprocesser og forretningsgange.

 

Step 2: Idégenerering og designskitser

Den indsamlede viden fra research-stadiet, strukturer og analyserer vi. På baggrund af dette, brainstormer vi en række ideer til, hvordan en ny softwareløsning vil kunne løse kundens udfordringer. Her har vi særlig fokus på, hvilke funktioner løsningen skal indeholde, og hvordan løsningen bedst mulig kan implementeres i den kontekst og virkelighed, som den skal indgå i hos kunden. 

En stor del af ide-stadiet består af UI/UX-design studier. Her udvikler vi en række designidéer, som tilpasses de foreløbige funktionaliteter, softwareløsningen skal indeholde. Vi skitserer løsningen, og somme tider udvikler vi en interaktiv mock-up af softwareløsningen. Dette gøres for at vi kan teste konkrete løsninger med brugerne. Samtidig er det en hjælp for udviklingsteamet til at forstå, hvordan vi ønsker softwareløsningen skal være.  

Softwareløsningen designunivers tilpasses ligeså den brugeroplevelse, vi ønsker slutbrugerne skal have ved brug af løsningen. Her trækker vi på vores viden om brugernes adfærd, og de systemer de bruger i forvejen. 

 

Step 3: Strategi og Portefølgestyring

Som følge af idé-stadiet, fastsættes en foreløbelig strategi og portefølge for kunden, hvor vi i fællesskab forventningsafstemmer, hvordan projektet skal forløbe. Her vendes bl.a. vores ideer til, hvordan softwareløsningen skal udformes samt pris og deadlines for projektets forskellige faser. 

Opsummering

Konceptudvikling er grundstenen, når vi udvikler nye softwareløsninger. En konceptudviklingsproces danner fundamentet for det, der skal til at programmeres og udvikles for kunden. Her er det særlig vigtigt, at vi afdækker de udfordringer, som softwareløsningen skal af løse – samt hvordan brugernes adfærd, og brugen af den eksisterende software, er. 
Det er nemlig vores mål at skabe en bæredygtig softwareløsning for kunden – en løsning, der er tilpasset slutbrugernes behov, og som reelt set gør en forskel ved at optimere kundens forretningsgang eller arbejdsprocesser. Det giver værdi for os – og for kunden.  


I Headfitted udvikler vi software på baggrund af SCRUM-metodikken.

SCRUM er en agil og iterativ udviklings- og projektledelsesmodel, som sikrer tæt samarbejde imellem kunde, udviklere og slutbrugere fra start til slut i et IT-projekt.

I SCRUM-metoden opdeles softwareudvikling i udviklingsfaser.

Hver fase er en iterativ proces, hvilket betyder, at faserne gentages. Det sker, fordi vi hele tiden afprøver, og bliver klogere på brugernes behov, og produktets tekniske udviklingspotentiale.

Derfor kan vi bl.a. opleve, at et planlagt koncept for en softwareløsning bliver ændret, på baggrund af tekniske udfordringer, eller hvis slutbrugernes og kundens behov, ønsker og adfærd vedr. softwareløsningen, har ændret sig undervejs i processen.

Ved iterativ softwareudvikling, er nøgleordet agil.

Ved at være omstillingsparat, og åben overfor ny viden, modulerer vi løbende softwareløsningen med fokus på forretningen, og slutbrugernes behov. I sidste ende betyder det, at kunden får et softwareprodukt der er skræddersyet deres unikke behov.