Vilkår & Betingelser

Velkommen til AppMire. Følgende vilkår og betingelser er mellem dig som bruger på AppMire og virksomheden Headfitted ApS – udvikler og ejer af AppMire. Disse vilkår og betingelser dækker kun brandet AppMire, og ikke andre af Headfitted’s services eller andre brands.
AppMires services leveres primært via vores mobilapplikation, der kan downloades via Apple App Store og Google Play.

Nedenfor er betingelser, som udgør en juridisk bindende aftale, der regulerer dit brug af AppMire, herunder dens software, tjenester, services, hjemmeside mv. Headfitted giver dig adgang til AppMire under forudsætning af accept af disse vilkår og betingelser, herunder aftale om fortrolighedserklæring, misbrug, og slutbrugerlicens. 
Samlet benævnt ”Vilkår & Betingelser” (herunder persondata politik), som gælder for dit brug af AppMire. 

 

Privacy Policy (Persondatapolitik)
Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi beskytter dine data, hvor disse kun vil fremtræde i AppMires databaser. Vi har en klar politik om, at vi aldrig vil benytte dine data til markedsføring, eller videregive dine oplysninger til andre. Vi bestræber os stærkt på, at din data som bruger af AppMire, kun findes i AppMire. Du ejer alt persondata indhold, det vil sige alle oplysninger, som du indtaster ved registrering som bruger af AppMire.

 

Brugerkonto
For at anvende AppMire skal du oprette en ”brugerkonto”. AppMire har intet ansvar for, om oplysningerne i din brugerkonto er korrekte og opdaterede. I forbindelse med oprettelsen skal du desuden vælge en adgangskode. Adgangskoden er personlig og skal behandles fortroligt.

Hvis du oplever misbrug af enten brugernavn eller adgangskode, skal du uopholdeligt rette henvendelse til Headfitted, hvis kontaktoplysninger står nederst i disse vilkår og betingelser.  

Denne erklæring angiver vores politik og praksis, vedrørende indsamling, brug, sikkerhed og adgang til oplysninger i overensstemmelse med kravene i ”Persondataloven”.

 

Sletning af konto
Du kan altid frit vælge at slette din profil permanent. Dette kan gøres på to måder i applikationen: Enten ved at skrive til AppMire under "Kontakt AppMire", eller ved at gå under fanen "Profil" og klikke på 'Deaktiver profil'. Når din profil slettes, sletter vi også dine personlige profil oplysninger fra vores database. Når vi har slettet din profil, meddeleler vi det til dig over din e-mail. Hvis du ønsker at blive bruger af AppMire igen, skal du registre dig som ny bruger.

 

Rettigheder
Headfitted er indehaver af alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret til AppMire. Ved at benytte og installere AppMire, accepterer du nuværende vilkår og betingelser, og opnår ikke en eksklusiv, genkaldelig ret til at anvende AppMire. Brugsretten er betinget af, at du til stadighed vil accepterer de til enhver tid gældende betingelser for brugen af AppMire.

 

Begrænsning af ansvar
AppMire stilles til rådighed til download som den er, og i den til enhver tid værende form. Headfitted stræber efter, at AppMire er tilgængelig til enhver tid, men garanterer ikke dette. Headfitted kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang, driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om AppMire kunne have undgået disse.

Brugen af AppMire sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Headfitted kan på intet tidspunkt eller tilfælde gøres erstatningsansvarlig for bruger eller brugeres anvendelse af AppMire eller manglende adgang til tjenesten.

Headfitted er i intet tilfælde ansvarlig for det ”brugerindhold” brugeren selv opretter i Appmire. Det gælder for tab opstået på baggrund af handlinger eller undladelser – der er foretaget i tillid til de oplysninger som fremgår af AppMire eller mangel på samme.

Headfitted kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab; begrænset følgeskader, tabt indtjening, tab af data eller andre tab hos bruger eller tredje part.

 

Ændringer af brugerbetingelser
Headfitted forbeholder sig ret til at ændre i ”Vilkår og Betingelser”. Såfremt Headfitted ændrer i disse vilkår, vil du blive oplyst om dette i en direkte e-mail. Såfremt du ikke accepterer de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for fortsat at benytte dig af AppMire.

 

Ændringer af softwaren til AppMire
Headfitted ApS vil fra tid til anden, løbende opdatere systemet med nye tiltag og forbedringer.
Det være sig ændringer i funktionalitet, design, nye funktionaliteter m.v., alt for, at forbedre AppMire.

Brugere vil løbende blive orienteret om disse opdateringer, der enten vil foregå aut. ved ”log-in” eller fremsendt pr. e-mail. Brugere vil samtidig hermed, acceptere fremsendelse af e-mails, af enten orienterende art eller direkte up-dates.
Fremsendt e-mail om ændringer af softwaren, vil også indeholde feedbackblanketter i form af spørgeskemaer, eller opfordring til, at skrive feedback til appmire@headfitted.dk. Dette gøres for at vi kan forbedre AppMire bedst muligt, med brugernes ønsker.

 

Ændringer i Privacy Policy
Headfitted ApS kan ændre i denne "Vilkår & Betingelser". Enhver revidering eller ændring af ovennævnte erklæring, vil blive fremsendt enten pr. e-mail eller i forbindelse med opdatering.

 

Kontakt Headfitted ApS
Har du yderligere spørgsmål til vores fortrolighedspolitik, vores praksis for behandling af dine data eller om AppMire, kontakt venligst  appmire@headfitted.dk      

Headfitted ApS

Egevej 3, 2. sal

8370 Hadsten